web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

שנת 2010 על פי ארתור סי קלארק : ההווה כפי שדומיין בעבר

שנת 2010 שפעם נראתה כעתיד הרחוק' מאוד היגיעה וכעת אפשר להשוות את המציאות לתחזיות הספרותיות לגביה ובראשן הספר והסרט "2010 " של ועל פי ארתור סי קלארק.