web analytics
קטגוריות
ביטחון וצבא

שישים שנה של תת המקלע "עוזי"

כשעוזיאל גל ביקש ממפקדו להעיף מבט בתת מקלע שהרכיב בשעות הפנאי הוא לא העלה על דעתו שהדי הירי יהדהדו בשישים השנים הבאות מסביב לגלובוס כולו מהוליווד ועד גרמניה ועד לפינות הנידחות ביותר של אפריקה. "