web analytics
קטגוריות
תרבות

רשימת המיטב של היצירות הישראליות של שנת תשע"ג

  מה היו המיטב של היצירות הישראליות בשנת תשע"ג  בקולנוע בטלווזייה בספרות בפרוזה ובשירה ובאמנות ? הנה הבחירות שלי בעניין על סמך מה שקראתי וראיתי בשנת תשע"ג כפי שהופיעה במגזין "יקום תרבות " : רשימת הנבחרים בתרבות הישראלית של שנת תשע"ג