web analytics
קטגוריות
תרבות

סיכום התרבות הישראלית: סקירה על "פרידה משרוליק" מאת עוז אלמוג

סקירה על שני הכרכים הענקיים של עוז אלמוג "פרידה משרוליק" שבו הם מתאר את השינויים שחלו בתרבות הישראלית מאז הקמת המדינה.