web analytics
קטגוריות
שירה

הפסיכולוגיה של "רדיו חזק ": ניתוח של הפזמון המפורסם של להקת "תסלם"-חיים מזר

חיים מזר מנתח את הפזמון המפורסם של להקת "תיסלם " : "רדיו חזק".