web analytics
קטגוריות
קומיקס

הגולם פוגש את משה רבנו :התנ"ך בקומיקס הישראלי

תולדות הקומיקס העברי על נושאים תנכיים.

קטגוריות
קומיקס

סופרמן פוגש את שמשון הגיבור :התנ"ך בקומיקס העולמי

סקירה על קומיקסים תנכיים בעולם לאורך השנים.

קטגוריות
טלויזיה

פלישתים וישראלים : סדרת הטלוויזיה "חצי המנשה"

סקירה על הסדרה התנכית הקומית המקורית הכמעט יחידה של הטלווזיה הישראלית עלילות כפר קטן בימי שמשון השופט והפלישתים.

קטגוריות
תנ'ך

ימיו האחרונים של דוד המלך: על "כתר בראש " של יעקב שבתאי

סקירה על המחזה המפורסם של יעקב שבתאי "כתר בראש " העוסק בימיו האחרונים של דוד בן ישי.

קטגוריות
תנ'ך

הגבירה עתליה

חייה של אחת משתי המלכות השנואות ביותר בתנ"ך.