web analytics
קטגוריות
מקרא סיפורת היסטורית

עכסה בת כלב והשופט הראשון עתניאל בן קנז בספרות ובקומיקס

עכסה בת כלב היא האישה הכמעט יחידה המוזכרת בשמה בספר יהושע ובעלה עתניאל בן קנז הוא השופט הראשון .למרות חשיבותם עסקו בהם רק מעט בספרות העברית החדשה.והנה כמה דוגמאות.