web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

האלה איננה אוהבת מלכים:שיחה עם הסופרת תמר וייס על הספר "איננה בוחרת מלך"

שיחה עם סופרת דתיה צעירה שכתבה סיפור ילדים המתבסס על המיתולוגיה השומרית הקדומה.