web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

תמר אשת ער -הסרט התנ"כי האירופאי של ריקרדו פרדה האיטלקי על פי יגאל מוסינזון הישראלי

אחד הסיפורים האניגמטיים ביותר בתנ"ך סיפור יהודה ואשת בנו תמר בספר בראשית שימש כמקור השראה למחזה מפורסם של היוצר יגאל מוסינזון וממנו הפך לסרט איטלקי ישראלי גרמני מושמץ ביותר.