web analytics
קטגוריות
שירה

המקומות שהיו ואינם :מסע בזמן לתולדות תל אביב

סקירה על שירה של תל אביב הישנה "תנו לנו יד ונלך" של עירית דותן ,פזמון שתרם במשהו לצורך לשימור אתרים בעיר תל אביב וגם מחוצה לה.

קטגוריות
שירה

עיר ללא הפסקה : השתקפותה של תל אביב בפזמונים-חיים מזר

  מאה שנה מלאו לעיר תל אביב ולרגל התאריך מומחה הפזמונים של האתר  חיים מזר ביצע ביצע מחקר  על הדרך שבה משתקפת העיר תל אביב בפזמונים שונים לאורך העשורים.   עיר ללא הפסקה :השתקפותה של תל- אביב בפזמונים מאת  חיים מזר שתי ערים מרכזיות בישראל ירושלים מזה ותל-אביב מזה. כל אחת מייצגת פנים שונות בהוויה הישראלית.על […]