web analytics
קטגוריות
תיאטרון ודרמה

חורבן משפחת הצדיק-ביקורת על המחזה "שרשרת הזהב" של י.ל. פרץ. -ירון ליבוביץ'

ירון ליבוביץ' מנתח מחזה של י.ל. פרץ על חורבנה של משפחת צדיק חסידי כפי שהוצג בתיאטרון "תאיר".