web analytics
קטגוריות
קומיקס

האל תור והאל רשף

לקראת 22 בפברואר 2014 נפוצו שמועות ברשת שביום זה יתחולל ה"רגנארוק" ,קץ העולם במיתולוגיה הנורדית. במציאות דבר לא התרחש ,אך זאת עדיין סיבה טובה להיזכר באחד מגיבורי "הרגנארוק" ,האל תור שהפך לגיבור קומיקס אמריקני .ובתרגום לעברית בשנות השישים זכה לשם הכנעני "רשף".