web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

לוחות הברית :סיפור מאת תומאס מאן על משה רבנו – מיוחד לחג הפסח

"הולדתו הייתה שלא כסדר ,ומשום כך אהב בתשוקה סדר ,משמעת ,חוקים ואיסורים."

הפתיחה ל"לוחות הברית " מאת תומאס מאן. 
לרגל חג הפסח הנה סיפורו המופתי והנדיר מאוד בעברית של הסופר הגרמני הגדול וחתן פרס נובל תומאס מאן על חייו של משה רבנו ,כיצד הפך להיות נביא ה' וכיצד יצר את כתב  האלף -בית העברי על מנת לכתוב עימו את עשרת הדיברות בהר סיני. .