web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

חוזה מדינת היהודים:הרצל כסופר וחוזה

   הופיע באתר "האייל הקורא " חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב , כי כל מעשי בני האדם בחלום יסודם וגם אחריתם –חלום היא.   ….ואילו אם לא תרצו הרי כל אשר סיפרתי לכם אגדה הוא , ואגדה יוסיף להיות.   תיאודור הרצל . אלטונוילנד. ( 1902)   בעת פירסום מאמר זה […]