web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

שליחי האלה קאלי

התאגים ,שליחי האלה קאלי או החונקים היו כת מפחידה או אירגון פשע בהודו במאה ה-19 שמטרתם בחיים הייתה לרצוח עבור האלה. והנה סיפורם.