web analytics
קטגוריות
שירה תרבות

השומרית האחרונה : על ש.שפרה

סקירה על חייה ויצירתה של המשוררת והמתרגמת משפות קדומות שומרית ואכדית ש.שפרה.

קטגוריות
שירה

אישה כמלכה בודדה:ביקורת על ספרה של ש. שפרה "משי לחשת לי" מאת ירון ליבוביץ

ירון ליבוביץ סוקר ומנתח את ספר השירה האחרון של המשוררת ש.שפרה.

קטגוריות
ספרות יפה

המיסתורין של אהרון אמיר-ש.שפרה

המשוררת ש.שפרה סוקרת את הקריירה של המשורר והמתרגם והעורך אהרון אמיר.