web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

זמרת הארץ:סיפור היסטורי קלאסי על המלכים ירבעם ,רחבעם ופלישת פרעה שישק לארץ ישראל מאת יצחק שנהר

סיפור היסטורי קלאסי של הסופר יצחק שנהר על המלכים המסוכסכים ירבעם ורחבעם ,ועל פרעה שישק ומסעו לכיבוש ארץ ישראל אי אז במאה העשירית לפני הספירה עם סיום מפתיע ביותר.