web analytics
קטגוריות
קומיקס

מרותי ועד שרוליק : עולם הקריקטורות והקומיקס של דוש

סקירה על אחד מגדולי הקריקטוריסטים של ישראל יוצרו של הסמל הנצחי של המדינה -שרוליק.

קטגוריות
תרבות

סיכום התרבות הישראלית: סקירה על "פרידה משרוליק" מאת עוז אלמוג

סקירה על שני הכרכים הענקיים של עוז אלמוג "פרידה משרוליק" שבו הם מתאר את השינויים שחלו בתרבות הישראלית מאז הקמת המדינה.