web analytics
קטגוריות
תנ'ך

מתאבד בעזה : האופרה "שמשון ודלילה "

סקירה על אופרה צפרתית קלאסית על פי הסיפור הקלאסי על שמשון הגיבור שמכל המקומות התאבד דווקא בעזה במאה העשרים ואחת מולדת ממחבלים מתאבדים.

קטגוריות
טלויזיה

פלישתים וישראלים : סדרת הטלוויזיה "חצי המנשה"

סקירה על הסדרה התנכית הקומית המקורית הכמעט יחידה של הטלווזיה הישראלית עלילות כפר קטן בימי שמשון השופט והפלישתים.