web analytics
קטגוריות
גנלוגיה

משה מוניס זילברמן ופרשת המצה הלא שמורה.

 משה מוניס זילברמן סבה של סבתי ידוע וזכור כמלמד אהוב במיוחד בישיבת "עץ החיים ". מה שידוע הרבה פחות הוא שבשלב מסוים בחייו בשנת 1891 הוא הסתבך בשערורייה לא סימפטית בגלל "מכירת מצות לא "שמורות " בחג הפסח שאותן קנה ושמהן על פי השמועה נהנה אפילו הרב הראשי של ירושלים ( וידידו הטוב של אביו […]

קטגוריות
גנלוגיה

,תולדות שושלת סלנט-מאת "מ.ירושלמי"

תולדותיה של משפחת סלנט שגם אני משתייך אליה כפי שהם מתוארים בידי עיתונאי חרדי.

קטגוריות
היסטוריה

הפה השלישי של אליהו: על הרב יוסף זונדל מסלנט

סיפורו של הרב יוסף זונדל מסלנט,אחד מאבות תנועת המוסר בליטא ממנהיגי הישוב החרדי בארץ ישראל ואחד מאבותי.