web analytics
קטגוריות
היסטוריה

הרב שסיכסך את העיר ווילנה : סיפורו של הרב שמואל בן אביגדור

סיפורו של מאבק אכזרי בין הנהגת הקהילה ובין המנהיג הנבחר שלה שהואשם בשחיתות מידות בקבלת שוחד ומעשי הונאה שונים ובהשחתת בתי המשפט והמערכת הפוליטית והמשפטית של הקהילה וביצירת סכסוכים ומדנים בין כל חלקיה. . המאבק התקיים במשך שנים ופגע פגיעה חמורה בקהילה.זה לא קרה כאן בישראל בעשורים הראשונים של המא הה-21  אם חשבתם  ( אם כי בהחלט מתחולל כאן אירוע מקביל עד להדהים )  זה קרה בליטא בסוף המאה ה-18 בימיו של הגאון מווילנה ובימים שבהם הופיעו החסידים הראשונים. ולאמיתו של דבר למאבק הזה היה קשר ישיר למ אבק שהתקיים בו זמנית בחסידים הראשונים. והאיש שעמד במרכז  הפראשיה הוא אחד האנשים הבודדים מאותה התקופה שיש דיוקן שלו.