web analytics
קטגוריות
מקרא

בימי שמגר בן ענת בימי יעל : השופט שמגר בן ענת בספרות ובאמנות

מיהו ומהו השופט האניגמטי ביותר בספר שופטים "שמגר בן ענת " שמוזכר רק בשני פסוקים שונים במקומות נפרדים ? האם יכול להיות שהיה מפקד בצבא רעמסס השלישי שהביס את הפלישתים ויישב אותם בארץ כנען ? ומיהי או מהי "יעל " שלכאורה מזוהה עימו ? ומה בדיוק פורסם עליו בספרות העברית המדורנית ? עוד רשימה בסדרהעל דמויות התנ"ך בספרות המודרנית ובאמנות היפה.