web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית תרבות פופולארית

הבלש דוד תדהר חוזר במאבק כנגד סוחרי הנשים

הבלש דוד תדהר חוזר במדיום של הספרים האלקטרונים בפרסום מחודש של הרפתקאותיו המדהימות משנות השלושים בארץ ישראל ,והפעם כנגד סוחרי נשים.

קטגוריות
ספרות פופולארית

הבלש העברי הראשון :על דוד תדהר

עלילותיו של הבלש הפרטי העברי הראשון והגיבור הראשון של חוברות בילוש בעברית דוד תדהר.