web analytics
קטגוריות
תרבות

התרמילאית הראשונה :נורית גוברין ושלומית פלאום- מעריצת הודו הארץ ישראלית הראשונה.

הודו והתרבות ההודית עומדים היום במרכז סדר היום של התרבות הישראלית הצעירה . רבבות ישראלים נוסעים מדי שנה להודו ולמזרח הרחוק בכלל בזרם הולך וגובר שהפך לאופנה מחייבת ( בדומה לאופנה של ביקור בני אצילים אנגליים באיטליה ובכל אירופה "הקלאסית " בראשית המאה ה-‏19) כחלק מההתפתחות האישית שנראתה כמחויבת על הצעיר הישראלי הממוצע. ובהם רבים […]