web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

הנביא מיהודה והמלך ירבעם – סיפור על מאבק בין מלך ונביא מאת שלום אש

סיפור המאבק בין המלך העריץ המושחת והמשחית ירבעם בן נבט ונביא מיהודה המאתגר את שלטונו.כפי שסופר בידי המספר המפורסם שלום אש.