web analytics
קטגוריות
היסטוריה

שכיר החרב:על יאיר קליין

ראיון גדול עם שכיר החרב יאיר קליין שמספר סיפור מדהים על חייו כשכיר חרב בין לאומי ועל מאסרו באפריקה ועל עיינו בכת האיסיים הקדומה.