web analytics
קטגוריות
ספרות יפה ספרות פנטזיה

ליצור או לא ליצור ? זאת השאלה : הגולם של שהרה בלאו-ירון ליבוביץ'

ירון ליבוביץ סוקר ומנתח את ספרה של שהרה בלאו "יצר לב האדמה " על גולם שנוצר בידי אישה.

קטגוריות
הגולם

הגולם והרווקה הדתייה :שהרה בלאו פמיניזם ושואה וגלמים

            הסופרת שהרה בלאו פירסמה לאחרונה רומאן ראשון על נושא הגולם  את "יצר לב האדמה " ספר שזכה לתשומת לב תקשורתית עצומה  שבו היא מציגה את הגולם בצורה לא אורתודוכסית קיצונית ככלי מיני  ואגב כך מעוררת כמה שאלות מעניינות לגבי  יחסי נשים וגברים בעולם המודרני ומי הוא זה שצריך להחזיק בשוט […]