web analytics
קטגוריות
דת ואמונה היסטוריה

גואל או סוטה ? או שניהם?: סיפורו של גואל השקר שבתי צבי על פי ד"ר אלי שי ועל פי אמנים ויוצרים לאורך הדורות

לציון 20 שנה לפרסום ב-2002 של ספרו הקלאסי של ד"ר אלי שי "משיח של גילוי עריות " על חייו ומחשבותיו של משיח השקר המפורסם שבתאי צבי הנה סקירה על הספר וגם תערוכה של יצירות אמנות על שבתאי צבי ונתן העזתי מלאורך הדורות ,וסקירה של יציוטרת ספרות על שבתאי והשבתאות.

קטגוריות
אמנות יפה

" והיו עיניך רואות את מוריך": דיוקנאות אמיתיים וגם מזוייפים של מנהיגים ורבנים יהודיים מימי קדם עד המאה ה-18

האם יש לנו דיוקנאות אותנטיים של רבנים ומנהיגים קדומים של עם ישראל ?
מועטים מאוד .וחלקם בכלל זיופים.והנה סקירה על נושא זה כפתיחה לסדרה של מאמרים.

קטגוריות
סיפורת היסטורית

הנביא מעזה-ד"ר אלי שי על נתן העזתי

פרק מהספר "משיח של גילוי עריות " מאת ד"ר אלי שי העוסק באחד מגדולי "הנביאים היהודים" בעת החדשה" נתן מעזה.

קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

הולדתו של משיח שקר-ד"ר אלי שי על שבתאי צבי

פרק ראשון מתוך הספר "משיח של גילוי עריות" מאת חוקר השבתאות ד"ר אלי שי על שבתאי צבי משיח השקר המפורסם.

קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

סודות האלוהות על פי האר"י ,שפינוזה ,ואילי גורליצקי

סקירה על הרומן ההיסטורי של אילי גורליצקי שמקשר ביןם רמברנדט המקובל האר"י ובין שבתאי צבי..