web analytics
קטגוריות
היסטוריה

ירושלים המסתורית- סקירה על הספר "ירושלים הבלתי נודעת " של שבתי זכריה מאת ד"ר אריה מורגנשטרן

חוקר תולדות ארץ ישראל ד"ר אריה מורגנשטרן סוקר את ספרו המרתק של חוקר תולדות ירושלים עו"ד שבתאי זכריה על ירושלים הבלתי ידועה.

קטגוריות
היסטוריה

החוקר של ירושלים הבלתי נודעת: ראיון עם שבתי זכריה

שיחה עם עורך הדין וחוקר ירושלים שבתאי זכריה אדם שהקדיש את חייו לתיעוד העיר ירושלים ופירסם ספר העוסק בתולדות משפחת וולפנזון בעיר זאת .