web analytics
קטגוריות
קומיקס

המילה היא "שאזאם " ! -קפיטן מארבל בישראל

סיפורו של גיבור העל האמריקני קפיטן מארבל ,שזכה לפרסום גם בישראלבסדרת חוברות פרוזה בשנות השישים .שבהן הופגש עם איש הגונגל טרזן ועם בנו המאומץ בוי.