web analytics
קטגוריות
טלויזיה סיפורת היסטורית

אופרת סבון עקובה מדם :שאול ודוד בטלויזיה האמריקנית- סקירה על הסדרה "נביאים ומלכים" מ-2016

לאור ההתפתחויות הפוליטיות העכשוויות בישראל של סכסוך פנימי על רקע מלחמה חיצונית עם אוייב השואף להשמיד את ישראל אני חוזר לסרטים ולסדרות הטלוויזיה שתיארו מצב דומה שהתרחש במאה העשירית לפני הספירה.ימי המלך שאול בן קיש ועוזרו דוד בן ישי שאגב מלחמה משותפת בפלישתים אויבי ממלכת ישראל החלו להילחם זה בזה. אני מפרסם בבלוג זה רשימות […]

קטגוריות
קולנוע

מלחמת האזרחים בין שאול ודוד : סיפורו של דוד הנרדף הסרט

פוסטר לסרט "סיפורו של דוד הנרדף" סרט שצולם לטלויזיה הבריטית והאמריקנית בישראל. גם בגלל שיום השבועות הוא יום פטירתו של דוד המלך לפי המסורת ,וגם בגלל מלחמת עזה שבה צצו שוב קונפליקטים הנמשכים מזה 3100 שנים ויותר, אני צופה שוב בסרטים שונים קולנועיים וטלווזיוניים על עלילות המלכים הראשונים שאול דוד ושלמה ומפרסם כאן סדרת מאמרים […]