web analytics
קטגוריות
הגולם

הגולם נגד האל רשף

הגולם נגד האל רשף במאמר קודם עסקתי בדמות הקומיקס "תור " שבתרגום מוצלח לעברית הפכה לאל הכנעני "רשף".   בספרי "הגולם:סיפורו של קומיקס עברי " הוצאת מודן 2003 עם אורי פינק _)  הקמנו את אותו האל רשף לתחייה כאל רע הנלחם בגולם. מוך ניסיון להשליט על העולם את המפכרת ( פנתיאון " העלים הכנעניים הקדומים שבראשם עמד […]

קטגוריות
קומיקס

האל תור והאל רשף

לקראת 22 בפברואר 2014 נפוצו שמועות ברשת שביום זה יתחולל ה"רגנארוק" ,קץ העולם במיתולוגיה הנורדית. במציאות דבר לא התרחש ,אך זאת עדיין סיבה טובה להיזכר באחד מגיבורי "הרגנארוק" ,האל תור שהפך לגיבור קומיקס אמריקני .ובתרגום לעברית בשנות השישים זכה לשם הכנעני "רשף".