web analytics
קטגוריות
כללי

מצב הבלוגים בעשור השלישי של המאה ה-21

מה מצבם של הבלוגים בעשור השלישי של המאה ה-21 בעידן הפייסבוק הטוויטר והאינסטאגראם? ? מה צופן להם העתיד ?

קטגוריות
תקשורת תרבות

זמניותו המזעזעת של האינטרנט

עידכון על מצב הבלוג שלי.