web analytics
קטגוריות
קומיקס

השושלת של יובל כספי

האמן יובל כספי מציג תערוכה חדשה של פרודיות על ציורי התנ"ך ובהזדמנות זאת סוקר את תולדות משפחתו העתידה משפחת שלוש שהייתה לה חשיבות רבה בתולדות העיר תל אביב.