web analytics
קטגוריות
היסטוריה ריגול

תשעה פנים לחתולה -סיפורה האמיתי של הסוכנת הכפולה לילי קארה בשירות הנאצים שנידונה למוות אבל נפטרה לבסוף בגיל כמעט מאה

חוברת לכאורה בדויה בסדרת סיפורים בדויים שכנתבו בידי מחבר ישראלי בשנות זרים בדויים שונים היציג סיפור לכאורה בדוי על סוכנת כפולה צרפתית בשירות הנאצים שנידונה למוות אך ניצלה מהגרדום.ומתברר שזה היה סיפור אמיתי לחלוטין.