web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

בימי המלכים יהואש ועוזיהו-סקירה על הרומן התנ"כי "עוזאי" מאת "ריקי קלר" הוא ראובן קריץ

סקירה על רומן תנכי ביזארי במיוחד שתיאר את המסע בזמן של צעירה תל – אביבית לימי המלכים עתליה יהואש ועוזיהו המצורע. סיפור שפורסם בידי סופר גבר ראובן קריץ בשם בדוי של אישה "ריקי קלר". והוא עורר עניין מחודש עם גילוי "של כתובת קדומה שיוחסה ליהואש על שיפוץ בית המקדש ועד היום חלוקות לגביה הדעות עם היא זיוף או לא.