web analytics
קטגוריות
מוזיקה מחול שירה

שקיעתה של הפרימה בלרינה:ניתוח פזמון מאירוויזיון 1969-חיים מזר

    במאמר קודם עסק  מבקר הפזמונים של האתר חיים מזר בניתוח שיר ידוע של מירית שם אור וצביקה פיק שנושאו הוא עולם הריקוד "הרקדן האוטומטי ". במאמרו זה הוא מנתח שיר אחר על עולם הריקוד הפעם מהאירוויזיון הפזמון "פרימה בלרינה" ייצג את גרמניה באירוויזיון ב-1969   לפני 40 שנה בדיוק , האירוויזיון שבו זכו במקום […]