web analytics
קטגוריות
תיאטרון ודרמה

לילית הרקדנית

        יעל לילה רקדנית בטן אשכנזית יוצאת במופע חדש על הנשים הייצריות החזקות  של תקופת התנ"ך ומייחלת לשיבתם לתחייה במציאות . רקדנית הבטן  האשכנזית המוכשרת יעל לילה יוצאת במופע חדש בשם פרי גנך : המופע הוא שיתוף פעולה של נשים יוצרות המגלמות דמויות מן המקרא ומן המיתולוגיה הכנענית לשם יצירת פסיפס נשי-אנושי. […]