web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

לינינגן נגד הנמלים -סיפור מתח על מאבק בנמלים

סיפור מתח מפורסם על מאבקו של חוואי בברזיל בצבא טורף כל של נמלים ענקיות ורצחניות .כפי שפורסם ב"משמר לילדים".

קטגוריות
בילוש ספרות פופולארית

שמן אבל חכם :עלילות סלים מק'דואל שוטר ממשטרת ניו יורק כפי שנכתבו בידי "איבי קוסטין" (הסופר הישראלי מירון אוריאל)

סדרת עלילותיו של השוטר הניו יורקי השמן סלים מקדואל שלמרות משקלו הרב היה חריף שכל מאוד הייהת אחת מסדרות הבחילוש הראשונות שפורסמו בישראל בראשית שנות השישים. אבל למרות שמחברה "איבי קוסטין " הוצג כסופר זר הוא בעצם היה סופר ישראלי בשם"מירון אוריאל.