web analytics
קטגוריות
ארכיאולוגיה

הרפתקאות איקולו האדם הקדמון -רינה הברון

אחדהסיפורים הטובים ביותר של הסופרת והארכיאולוגית רינה הברון שמספר על חייו ומותו של אדם קדמון באיזור נחל צאלים בנגב.

קטגוריות
סיפורת היסטורית

בימים ההם – סיפור לחג החנוכה על ימי החשמונאים של רינה הברון

סיפור היסטורי לחג החנוכה מדפי "דבר לילדים" של הסופרת הוארכיאולוגית רינה הברון על ימי בית חשמונאי הרחוקים והמאבק בין דעות שונות באותה התקופה.

קטגוריות
ספרות ילדים

צאצאית של משפחת החשמונאים-סיפור מאת רינה הברון

לכבוד חג החנוכה ,סיפורה של סופרת הילדים הידועה רינה הברון על ילדה עכשווית שרואה את עצמה כנצר לשושלת הקדומה והמפוארת של החשמונאים.