web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית קונסספירציה ריגול

רקויאם לסופר ריגול:על אורי אדלמן

סקירה על חייו ויצירתו של אחד מסופרי המתח המוכשרים של ישראל אורי אדלמן שפגשתי אותו פעם אחת לאחר שפירסם את ספרו הראשון ועוד פעם זמן קצר לפני מותו.