web analytics
קטגוריות
כללי

הפלישה של ממלכת שבא לממלכת ישראל : הסרט "מלכת שבא" מ-1952

\ לרגל מתקפות החותים השבט התימני הטרוריסטי על ישראל ,הנה סקירה על סרט שתיאר את הממלכה שנמצאת כיום בשטחי החותים בתימן ואנשיה כנראה היו אבותיהם מממלכת שבא, ומתאר את הפלישה של ממלכת שבא לארץ ישראל בימי שלמה המלך כתוצאה מטיפשותו של הנסיך רחבעם. החותים אירגון טרור בתימן המבוסס על שבט ערבי בצפון תימן. השבט הזה […]

קטגוריות
סיפורת היסטורית

ספר מלכים הסודי: המלכים ירבעם ורחבעם בספרות העברית

ישנם שני מלכים בתנ"ך שהם השנואים ביותר .האחד האידיוט ביותר ,רחבעם בן שלמה שהביא לחלוקת הממלכה המאוחדת של דוד ושלמה והשני ירבעם בן נבט המלך השנוא ביותר על כותבי התנ"ך כי בנה מקדש בבית אל .
לפניכם סקירה על היצירות שהופיעו על שני המלכים המנבולים האלו בשפה העברית והמספר הוא מצומצם ביותר .ובכל זאת נכתבו עליהם כמה יצירות בולטות כמו "אכזר מכל המלך" המחזה המופתי של ניסים אלוני " ו"זמרת הארץ" סיפורו של יצחק שנהר על מסע פרעה שישק לארץ ישראל בימי ירבעם ורחבעם .יצירות שמראות שלמרות שהמלכים האלו הם שנואים כל כך הרי יש להם פוטנציאל דרמטי ביותר כגיבורי יצירות ספרות.

קטגוריות
סיפורת היסטורית

זמרת הארץ:סיפור היסטורי קלאסי על המלכים ירבעם ,רחבעם ופלישת פרעה שישק לארץ ישראל מאת יצחק שנהר

סיפור היסטורי קלאסי של הסופר יצחק שנהר על המלכים המסוכסכים ירבעם ורחבעם ,ועל פרעה שישק ומסעו לכיבוש ארץ ישראל אי אז במאה העשירית לפני הספירה עם סיום מפתיע ביותר.