web analytics
קטגוריות
היסטוריה

שש נשותיו של הנרי השמיני ( וגם בתו "מרי אשת הדמים ")

סקירה על המלך האנגלי צמא הדם הנרי השמיני על ששת נשותיו שהוא הוצאי להורג שתיים מהן וגם על הספר "בן המלך והעני" של מרק טויין שעוסק בבנו מאחת מנשים אלו.

קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

סודות האלוהות על פי האר"י ,שפינוזה ,ואילי גורליצקי

סקירה על הרומן ההיסטורי של אילי גורליצקי שמקשר ביןם רמברנדט המקובל האר"י ובין שבתאי צבי..

קטגוריות
סיפורת היסטורית

אל קצה העולם הנודע: האופרה "מסע אל תום האלף" מאת א.ב.יהושע

סקירה על האופרה "מסע אל תום האלף" המבוססת על רומן היסטורי ידוע ומוערך של א.ב.יהושע על ימי הביניים המוקדמים.

קטגוריות
סיפורת היסטורית

חפש את היהודייה (היפה ): רחל "היהודיה מטולדו ".

סקירה על רומן היסטורי שמתאר פרשה אמיתית מספרד של ימי הביניים של מלך שהתאהב ביהודיה יפה והפך אותה לפילגשו.