web analytics
קטגוריות
ספרות פנטזיה

החדר השורק -סיפור לחג המולד על רוחות זועמות ועל בלש של העל טבעי מאת ויליאם הופ הודג'סון

במיוחד לחג המולד חג סיפורי הרוחות בארה"ב ובריטניה הנה סיפור רוחות אחד המפחידים ביותר על חדר בטירה עתיקה באירלנד שבו יש שריקה מוזרה. שריקה שמתברר בחקירה של בלש של העל טבעי שהמקור שלה הוא מפחיד ומסוכן ביותר..האם יצליח לעצור את האיום?