web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

צופן וויניץ: כתב היד המוזר ביותר בעולם

כתב היד של וויניץ' הוא אחת התעלומות הגדולות ביותר בהיסטוריה. כתב יד מאוייר בתמונות מוזרות שכתוב בשפה לא ידועה לחלוטין. ואולי זה צופן מיסתורי כלשהוא ? אלפי אנשים חקרו את הנושא. מאות תיאוריות הוצעו לגבי מה זה בדיוק ותשובה אין.