web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

בחיפוש אחרי גיזת הזהב האלה הלבנה ורוברט גרייבס

מסע בעקבות מחפשי גיזת הזהב הקדומים מהמיתולוגיה היווניטת ובעקבות ספרו המדורני של רוברט גרייבס.

קטגוריות
טלויזיה סיפורת היסטורית

הקיסר ההיסטוריון :סדרת "אני קלאודיוס ".

הופיע באתר הסדרות הקלאסיות סדרת הטלביזיה הבריטית משנות השבעים "אני  קלאודיוס " היא בלי שום ספק "המיני סדרה " המצליחה והמפורסמת ביותר של כל הזמנים מהטלביזיה הבריטית והיא כיום הסטנדרט האולטימטיבי שלפיו נשפטות סדרות היסטוריות ועל תקופות היסטוריות בכלל ועל תקופות ימי קדם ורומא העתיקה בפרט בחנות הדיוי די "האוזן השלישית" ניתן למצוא קלטות של […]