web analytics
קטגוריות
Uncategorized

ספרות הריגול הישראלית -ראיון עימי בבולגרית

לפניכם ראיון עימי לרדיו הבולגרי עם איסקרה דקלו שדרנית של  הרדיו הממלכתי של בולגריה שגרה ומדווחת מישראל ,מהישוב הבולגרי של יפו היא ראיינה אתי לרגל כנס ספרות הריגול ש"יקום תרבות " אירגן לפני כמה שבועות  , על ספרי "ההונאה הבולגרית"ועל ספרות ריגול בישראל.