web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

שני הגורואים: ניתוח של שני פזמונים אחד עממי והשני של להקת "טיפקס" על רבנים-חיים מזר

חיים מזר משווה ומנתח שני פיזמונים עליזים לכאורה משני תקופות שונות ומעולמות תרבותיים שונים האחד פזמון יידי  מראשית המאה והשני של להקת "טיפקס" משדרות המודרנית   ששניהם עוסקים בביקורת תופעה אחת שלא השתנתה :תופעת הגורו היהודי . כשהרבי רוקד מילים עממי אידי לחן: עממי אידי כְּשֶׁהָרַבִּי רוֹקֵד, כְּשֶׁהָרַבִּי רוֹקֵד, רוֹקְדִים כָּל הַחֲסִידִים. רוֹקְדִים כָּל הַחֲסִידִים. יַבָּה בָּה […]