web analytics
קטגוריות
קומיקס

הרמב"ם : גיבור הקומיקס והאמנות

סקירה על אלבום קומיקס המבוסס על חייו של גדול חכמי ישראל בימי הביניים ,הרופא רבי משה בן מיימון -הרמב"פ.