web analytics
קטגוריות
קומיקס

שבע הארצות:הקומיקס של אברהם גיא-ברכיל

ביקורת על "שבע הארצות "( הוצאת מפה ,2006) כתב וצייר אברהם גיא. הקומיקסאי החוזר בתשובה אברהם גיא פירסם לאחרונה את ספרו "מעשה בראשית " המבוסס על סיפורי פנטזיה קבליים ,ויוצר סיפורי קומיקס יחודיים המבוססים על סיפורי ספר הזוהר ויוצר מעין סינתזה בין האמנות והגראפיקה החילונית והסיפורים האמוניים הפנטסטיים ביותר של הקבלה אלו שאסור לאדם לקרוא […]